?

Log in

No account? Create an account
так нє так — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
mac_kozak

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

интересно проверить [Jul. 5th, 2010|02:23 pm]
mac_kozak
интересно проверить
Posted via Tuppy

Link5 comments|Leave a comment

в сёлах [May. 13th, 2010|11:10 am]
mac_kozak
[Current Music |Loungin' (feat. Donald Byrd) - Guru]Link4 comments|Leave a comment

они гребут, а коММанда делом занимается [May. 12th, 2010|11:24 am]
mac_kozak
Link12 comments|Leave a comment

в лучах [May. 12th, 2010|11:21 am]
mac_kozak


Link6 comments|Leave a comment

чехорда [May. 12th, 2010|11:01 am]
mac_kozak
Link2 comments|Leave a comment

спорт [Apr. 1st, 2010|05:51 pm]
mac_kozak
[Current Music |Люди не летают - Ленинград]


спортсмени, такий кросач годиться для бігу?
Link4 comments|Leave a comment

Реєстрації [Apr. 1st, 2010|05:40 pm]
mac_kozak
[Current Music |Менеджер - Ленинград]

Шановні, а як ви відноситесь до форм реєстрацій на сервісах?
Що подобається?
Що ні?
Чого не вистачає, а що навпаки прибрати?
Якби процес реєстрації був би майже непомітним (у фоновому режимі), вам би сподобалось чи ні?
Link10 comments|Leave a comment

Вечірнє катання на вєліку [Mar. 31st, 2010|11:41 pm]
mac_kozak
[Tags|]

Як все таки приємно після роботи сісти на вєлік і проїхати кручами Дніпра. Весняний вітерець, легкий туман... Чудово і приємно. Ще трохи і йдемо в похід на вихідні.

Posted via LiveJournal.app.

Link9 comments|Leave a comment

сіжки та турнік [Mar. 30th, 2010|01:52 pm]
mac_kozak
[Current Music |Наркоман - Ленинград]

Поки мої колєгі ходять на перекур, я себе привчаю ходити на турнік. Дуже подобається забуте відчуття приливу крові до м'язів. Може акрєпну :)))
Link2 comments|Leave a comment

те що зараз і те що буде [Mar. 25th, 2010|02:14 pm]
mac_kozak
[Current Music |Пиу-пиу-пиу - Addis Abeba]

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]